Geschiedenis

 

Onze club heeft een hele evolutie doorgemaakt alvorens tot de huidige structuur te komen. Kort samengevat komt het op het volgende neer.


De Gymgroep is ontstaan in november 1971 uit de meisjesturnkring Pro Patria te Wijgmaal. Omwille van een verschil in visie kwam er een afsplitsing. De stuwende krachten tot het oprichten van de Gymgroep, waren de leden van de derde leeftijd, het echtpaar Roger en Yvonne Porters, Fons Lonthie en Michel Meulemans. De vereniging kreeg een definitieve vorm in april 1972 onder de naam Gymgroep Herent-Wijgmaal, omdat toen op twee locaties geturnd werd.

 

Met de fusie van gemeenten werd deze vereniging later opgesplitst in twee autonoom werkende verenigingen: Gymgroep Herent en Gymgroep Wijgmaal, dat voortaan onder Leuven viel.

 

Het succes van de vereniging leidde tot uitbreiding en de oprichting van Gymgroepen in naburige gemeenten: Holsbeek, Aarschot en Rotselaar.

 

Van in het begin waren de bestuurders er van overtuigd dat een nauwe samenwerking tussen de zusterverenigingen de garantie was tot slagen. Daarom werd Gymgroep A.S. opgericht (Allen Samen): een overkoepelende structuur waar alle Gymgroepen deel van uitmaken. Van oorspronkelijk feitelijke vereniging, werd Gymgroep A.S. in 1992 omgevormd tot een vzw.

Volgende clubs zijn actief onder de koepel Gymgroep A.S. vzw:


1.   Gymgroep Herent met oefenkernen in Herent, Veltem en Leuven

2.   Gymgroep - Wijgmaal-W.B met oefenkernen in Wijgmaal, Bleydenberg en Kessel-lo

 

3.   Gymgroep Holsbeek met oefenkernen in Holsbeek en Kortrijk-Dutsel

 

4.   Gymgroep Sijoco-Aarschot met oefenkernen in Aarschot en Betekom

 

5.   Gym Rotselaar-Wezemaal met oefenkernen in Rotselaar en Wezemaal