BELEID

 

Gymgroep Herent is een vzw, aangesloten bij de GymFederatie Vlaanderen, onder stamnummer 582.  Ze wordt geleid door een raad van bestuur. Deze neemt de dagelijkse leiding op zich. De sporttechnische leiding is in handen van ervaren en gediplomeerde trainers.

 

Gymgroep Herent is een vrijwilligersvereniging. De club vindt haar inkomsten in lidgelden, de opbrengst van extra activiteiten en subsidies van de gemeente. Bestuursleden, trainers, ouders en sympathisanten helpen mee aan de uitbouw ervan. Zij vormen de hoekpijlers van onze vereniging.

 

MISSIE  

 

Gymgroep Herent wil haar leden een kwalitatief turnaanbod bieden in de ruimste zin van het woord.  


VISIE 

 

Al onze leden krijgen de kans te sporten op een zo hoog mogelijk niveau volgens de persoonlijke mogelijkheden en verwachtingen. Via een aangename en leerrijke vrijetijdsbesteding willen we onze leden aanzetten tot beweging. Naast de algemene fysieke ontwikkeling hebben we ook veel aandacht voor de mentale ontwikkeling. Vanuit die optiek is gymnastiek in al zijn disciplines een leerschool met positieve effecten op de verdere levensloop.

 

Om een maximaal effect te verkrijgen is een sporttechnisch en pedagogisch project uitgewerkt, aangepast aan het niveau van elke gymnast.

 

Recreatief: Gymgroep Herent staat open voor iedereen die recreatief wenst te turnen. Al wie via gymnastiek fysieke basiseigenschappen als kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie en uithouding wil ontwikkelen, kan bij ons terecht. Bij het aanleren van turn- en sporttechnische vaardigheden houden we rekening met ieders niveau. We willen gymnastiek promoten als een toffe vrijetijdsbesteding en bijdragen tot een gezonde levensstijl.

 

Competitief: De meest getalenteerde en gemotiveerde jongeren in onze club willen we de mogelijkheid geven om probleemloos over te schakelen naar een competitieafdeling. In het bijzonder voor AGD worden zij begeleid bij de overstap naar de competitieafdeling in onze overkoepelende vereniging Gymgroep A.S. Daar vinden zij een extra uitdaging en kunnen zij hun talent maximaal ontwikkelen. Gymgroep A.S. organiseert de opleiding van onze talenten en onder deze gemeenschappelijke naam doen zij mee aan de verschillende wedstrijden.

 

Topsport: Door samenwerking met gespecialiseerde centra krijgen gymnasten met uitzonderlijk talent de kans uit te groeien tot topgymnasten. Zij zijn vaak de stimulerende factor voor de komende gymnasten, die zich spiegelen aan deze gymtoppers.

 

Gymgroep Herent wil een recreatiewerking voor kleuters, jongeren en volwassenen met oog voor kwaliteit garanderen. Daartoe willen we goed opgeleide lesgevers inzetten. Anderzijds willen we veilig, aantrekkelijk en gemoderniseerd materiaal gebruiken.

 

Niet alleen de fysieke opleiding, maar ook de plezierbeleving vinden we erg belangrijk. We willen kinderen vanaf jonge leeftijd motiveren om te bewegen en deze motivatie behouden tot op latere leeftijd. Binnen elk niveau van opleiding wordt ook veel belang gehecht aan normen en waarden als fair-play, respect voor mekaar, samenwerken… Zo zorgen we ervoor dat de lessen kunnen verlopen in een aangename sfeer.

 

We beperken ons niet tot onze eigen clubactiviteiten, maar werken ook mee aan sportieve initiatieven van de gemeente en ondersteunen schoolse sportactiviteiten waar mogelijk.

 

Onze club ontwikkelde een aantal instrumenten aan de hand waarvan ze de evolutie van haar werking kan meten. Uitgangspunt bij het inzetten van deze instrumenten is het creëren van maximale betrokkenheid van alle clubleden en sympathisanten.

 

Bij evenementen krijgen leden en niet-leden de kans hun mening te geven door middel van een tevredenheidsmeting. De kwaliteitsverantwoordelijke bundelt alle informatie tot een overzichtelijk intern rapport en doet voorstellen ter verbetering.