Huisregels

 

 

Een goede clubwerking vraagt inzet van alle betrokken partijen.

Daarom hieronder een kleine omschrijving van wat Gymgroep Herent verwacht van lesgevers, ouders en gymnasten…

 

De lesgevers

 

*De lesgevers komen steeds tijdig en goed voorbereid naar de lessen.

*Zij vangen de aanwezige leden op en zetten de nodige toestellen.

*Hierbij worden alle voorzorgen genomen ter voorkoming van ongevallen.

*Een aanwezigheidslijst wordt elke les ingevuld.

*Nieuwe leden worden zo snel mogelijk doorgegeven aan het secretariaat.

*Een formulier van ongevalaangifte is steeds ter beschikking in de les.

 

De ouders

 

*De ouders zorgen er voor dat hun kinderen tijdig aanwezig zijn in de les.

*Ze brengen de kinderen even voor het aanvangsuur van de les naar de zaal, zodat ze eventueel een handje kunnen toesteken bij het plaatsen van de toestellen en de les tijdig kan beginnen.

*Ze zorgen er voor dat de kinderen sporten in aangepaste kledij.

*Zij verlaten de zaal tijdens de lessen en halen de kinderen niet te vroeg op, hun aanwezigheid in de zaal kan de les storen.

*Na de les geven zij de kinderen nog rustig de tijd om de toestellen mee op te ruimen.

*Zij verwittigen de lesgevers wanneer ze de kinderen om onvoorziene omstandigheden niet tijdig kunnen ophalen na de les.

*Zij lichten de lesgevers in over eventuele problemen van fysieke en/of mentale aard. Zij bespreken mogelijke problemen en zoeken mee naar oplossingen ten voordele van de kinderen.

*Zij zorgen er voor dat bij een ongeval het formulier van ongevalaangifte tijdig en juist ingevuld teruggebracht wordt of opgestuurd wordt naar het secretariaat.

*Bij extra activiteiten werken zij mee om alles vlot volgens de mededelingen van de lesgevers te laten verlopen.

 

De gymnasten

 

*Om een goede groepswerking te bekomen, proberen de ingeschreven leden zo veel mogelijk aanwezig te zijn in de lessen.

*Zij zorgen er voor dat ze tijdig in de les aanwezig zijn en dragen gepaste sportkledij.

*Waar mogelijk helpen zij met het plaatsen en opruimen van de toestellen.

*Bij langdurige afwezigheid verwittigen ze de lesgevers.

*Zij zetten zich in tijdens de les en nemen deel aan extra clubactiviteiten en werken zo mee aan een toffe groepssfeer.